Editorial agost 3, 2020

Rumb a la tercera edició: Ciudad de México

La tercera edició del Fòrum Mundial de Ciutats i Territoris de Pau pretén donar continuïtat als fòrums anteriors aportant innovacions importants.

Un dels objectius del Govern de la Ciudad de México, dirigit per la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, és contribuir a que les persones que habiten i transiten la ciutat gaudeixin dels drets fonamentals, tinguin accés a la justícia i a una vida digna i en pau. En aquest sentit, l’esperit que guia i des del qual es busca sumar a la trobada és transformar les ciutats en espais inclusius, segurs, sustentables, plurals i pròspers.

Caminant cap a aquesta visió, després de l’impacte de la pandèmia global, i conjugant la reflexió col·lectiva amb els integrants del COI, s’ha proposat que la tercera edició tingui un gir i reflexions sobre l’eix de Ciutats i Territoris de Pau. Per aquest motiu la narrativa discursiva d’aquesta trobada girarà al voltant del treball positiu de la construcció de pau, sense deixar de banda la importància de nombrar les violències i els processos d’educació a partir dels quals es generen estratègies de resiliència comunitària que contribueixen a la creació d’altres escenaris possibles: les ciutats i territoris de pau.

Per això aquest III Fòrum Mundial de Ciutats i Territoris de Pau és significatiu reprendre la concepció positiva d’aquest concepte que l’Associació Espanyola d’Investigació per la Pau (AIPAZ) proposa des de la seva perspectiva global i multidisciplinar:

“la concepció positiva de pau, entesa no només com l’absència de conflictes bèl·lics, sinó també com presència de justícia social, desenvolupament sostenible, exercici democràtic de la ciutadania, compliment dels drets humans dintre i entre estats i, en consequència, oposada a qualsevol tipus de violència.” (AIPAZ, 2020).

La celebració d’aquest fòrum en la Ciudad de México està en sintonia amb les prioritats del Programa de Govern de la ciutat 2019-2024 i representa una oportunitat tant per vertebrar el diàleg i la cooperació entre actors públics, socials i privats en la construcció d’una cultura de convivència i pau, com per reforçar la política pública de drets humans.

A la vegada, la celebració en la Ciudad de México permetrà projectar el Fòrum a la realitat dels països llatinoamericans, on les fractures entre riquesa i pobresa conviuen amb tensions socials i violències personals, estructurals i culturals de tot tipus.

També serà objectiu d’aquesta tercera edició consolidar la fulla de ruta del procés viu que va més enllà dels esdeveniments mundials, propiciant iniciatives de:

  • Intercanvi d’experiències
  • Fòrums temàtics i regionals
  • Campanyes d’incidència política i de promoció de valors
  • Iniciatives de gestió del coneixement: formació, investigació i divulgació
  • Instruments de participació i comunicació