Els últims anys, la comunitat internacional ha reconegut que la tendència actual de desenvolupament urbà i la violència son dos dels elements que condicionen la sostenibilitat de les nostres societats.

story

L’Agenda 2030, aprovada al 2015, planteja entre els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) «Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles» (ODS 11) i «Promoure societats justes, pacífiques i inclusives» (ODS 16). Per la seva part, la Nova Agenda Urbana, aprovada al 2016, reforça la idea del desenvolupament urbà sostenible com un dels grans reptes que enfrontarà la humanitat en les pròximes dècades.

Les ciutats formen part de territoris urbans-rurals amb identitat pròpia, amb formes de relació pròpies i amb dinàmiques de convivència i conflicte molt diverses. En elles, conviuen violències culturals, estructurals i directes. Per aquest motiu, fer d’aquestes grans llars espais de convivència requereix de voluntat política, diagnòstics adients i aliances entre organismes públics, privats i ciutadania.

L’abril de 2017 es va celebrar el primer Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau a la ciutat de Madrid, sota l’impuls de les alcaldesses de Madrid, París i Barcelona. Aquesta iniciativa va reunir més de 3.500 persones de més de 100 països, incloent representants de centenars de ciutats, organitzacions socials i organismes internacionals, i va ser el marc per la celebració del Buró Executiu de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

La segona edició, també celebrada a Madrid al novembre de 2018, va coincidir amb el Consell Mundial de CGLU, el Fòrum Iberoamericà de Governs Locals i altres esdeveniments importants que es van integrar en la seva programació, suposant un gran salt qualitatiu i d'incidència en polítiques a nivell local i global. Aquest va concloure amb el «Compromís per una Agenda de Ciutats de Convivència i Pau», que detalla mesures i eines per educar, prevenir i construir convivència a ciutats i territoris, el qual va ser aprovat per el Consell Mundial de CGLU com a document propi de treball. 

L’objectiu d’aquestes primeres dues edicions va ser compartir l’anàlisi sobre les múltiples experiències de violència i presentar les múltiples experiència de construcció de convivència i pau (educació, prevenció, sanció, participació ciutadana, cultura i esport, justícia social, recuperació d’espais públics, legislació, incidència en grans polítiques...).

“la concepció positiva de pau, entesa no només com l’absència de conflictes bèl·lics, sinó també com presència de justícia social, desenvolupament sostenible, exercici democràtic de la ciutadania, compliment dels drets humans dintre i entre estats i, en consequència, oposada a qualsevol tipus de violència.”

AIPAZ, 2020