Editorial agost 3, 2020

Enfocament del Fòrum Mundial

Al 2016 l’Assemblea General de les Nacions Unides i el Consell de Seguretat van aprovar la resolució denominada «Pau Sostenible», amb un nou enfocament que apunta a reforçar significativament l’esforç internacional per prevenir, treballar conjuntament i unir esforços davant l’onada de conflictes que s’estan desenvolupant a tot el món.

El concepte es va inscriure sota el paraigües de l’Agenda 2030 i té el suport dels 17 ODS. La resolució reconeix que no pot haver desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense desenvolupament sostenible. A més a més, conté un marc de resultats compartit centrat en les persones, i que comprèn el nexe entre la consolidació de la pau, el desenvolupament i l’ajuda humanitària, que pot utilitzar-se per reforçar l’enfocament de la pau sostenible i alinear-lo amb l’agenda més completa dels ODS.

La pau ha d’entendre’s, en termes generals, com un objectiu i un procés per construir una visió comú de societat, assegurant que es tinguin en compte les necessitats de tots els segments de la població i incloent activitats dirigides a prevenir el brot, l’escalada, la continuació i la recurrència del conflicte. És una tasca i una responsabilitat compartida dels governs i tots els altres interessats locals i nacionals, inclosa la societat civil.

Per la seva part, el concepte de «pau sostenible» està estretament relacionat amb la bona governança. Assegurar una governabilitat local efectiva és clau per reduir les desigualtats, millorar les relacions entre les persones i les institucions públiques i promoure la pau als entorns rurals i urbans.

Com a resultat de les primeres dues edicions del Fòrum realitzades al 2017 i 2018, es va treballar una agenda pública per facilitar la construcció de l’enfocament de ciutats de convivència i pau. Aquesta agenda, que es pot consultar aquí, busca posar en marxa polítiques públiques i aliances territorials per salvar vides i fer de les nostres ciutats llars on ser feliços, contemplant mesures com:

  • Lluitar contra les violències interpersonals;
  • Defensar la ciutat davant de la guerra;
  • Prevenir i combatre els extremismes violents;
  • Combatre el racisme, la xenofòbia i altres formes connexes d’intolerància;
  • Incorporar el fet migratori;
  • Lluitar contra el crim organitzat;
  • Prevenir i combatre la corrupció;
  • Lluitar contra la violència envers les dones;
  • Garantir el dret a la ciutat;