La violència de gènere és una de les violències amb més impacte social, tant per l’elevat percentatge de població afectada, com pel grau d’acceptació i normalització social que té. La violència contra les dones s’exerceix majoritàriament en l’àmbit privat, el que dificulta la seva detecció i persecució.

La violència que pateixen les dones està directament vinculada a la desigual distribució del poder i a les relacions asimètriques que s’estableixen entre homes i dones, les quals perpetuen la desvalorització del femení i la subordinació al masculí.

El masclisme, tot i que en retrocés com a discurs públic, segueix estant molt present en l’espai privat, lloc on es produeixen majoritàriament els actes violents de gènere. L’espai més insegur per les dones és l’espai privat, on els abusos i la violència es perpetuen amb persones conegudes en un espai ‘suposadament segur’, fet que la converteix en una violència molt invisibilitzada.

Les ciutats i territoris de pau han de fomentar polítiques que incorporin la perspectiva de gènere, comprometre’s amb una política local feminista. A més, posar en el centre la prevenció de la discriminació i les violències contra les dones i col·lectius LGTBI+.