La corrupció ha arribat a tots els sectors socials. Existeix corrupció als partits polítics, les eleccions, l’administració pública i privada; el món acadèmic, sanitari, mercantil, financer, mediambiental, esportiu; les empreses, els mitjans de comunicació, les ONG o les organitzacions religioses. A més, corrupció vinculada a licitacions, eminentment d’obra pública, associada amb formes polítiques com el clientelisme polític.

La corrupció s’ha convertit en una lacra social important que envaeix l’esfera pública i privada, tant en les societats enriquides com les empobrides. En el terreny polític, la corrupció soscava la democràcia; en el plànol econòmic, produeix un increment dels costos dels bens i serveis; en el judicial, soscava l’Estat de Dret; i en l’àmbit social, destrueix valors ètics com el de la solidaritat i la justícia.

Els actes corruptes apareixen en la conducta de les persones quan no hi ha baluards ètics que ho impedeixin.

Les ciutats i territoris de pau han d’afavorir la participació per exercir els drets de ciutadania, promovent la participació significativa dels ciutadans i ciutadanes i de les organitzacions socials en els processos de presa de decisions, de planificació i seguiment de polítiques en l’àmbit local, enfortint la governança municipal i la transparència.