Category: Sense categoria

Enfocament del Fòrum Mundial

Al 2016 l’Assemblea General de les Nacions Unides i el Consell de Seguretat van aprovar la resolució denominada «Pau Sostenible», amb un nou enfocament que apunta a reforçar significativament l’esforç internacional per prevenir, treballar conjuntament i unir esforços davant l’onada de conflictes que s’estan desenvolupant a tot el món.

El concepte es va inscriure sota el paraigües de l’Agenda 2030 i té el suport dels 17 ODS. La resolució reconeix que no pot haver desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense desenvolupament sostenible. A més a més, conté un marc de resultats compartit centrat en les persones, i que comprèn el nexe entre la consolidació de la pau, el desenvolupament i l’ajuda humanitària, que pot utilitzar-se per reforçar l’enfocament de la pau sostenible i alinear-lo amb l’agenda més completa dels ODS.

La pau ha d’entendre’s, en termes generals, com un objectiu i un procés per construir una visió comú de societat, assegurant que es tinguin en compte les necessitats de tots els segments de la població i incloent activitats dirigides a prevenir el brot, l’escalada, la continuació i la recurrència del conflicte. És una tasca i una responsabilitat compartida dels governs i tots els altres interessats locals i nacionals, inclosa la societat civil.

Per la seva part, el concepte de «pau sostenible» està estretament relacionat amb la bona governança. Assegurar una governabilitat local efectiva és clau per reduir les desigualtats, millorar les relacions entre les persones i les institucions públiques i promoure la pau als entorns rurals i urbans.

Com a resultat de les primeres dues edicions del Fòrum realitzades al 2017 i 2018, es va treballar una agenda pública per facilitar la construcció de l’enfocament de ciutats de convivència i pau. Aquesta agenda, que es pot consultar aquí, busca posar en marxa polítiques públiques i aliances territorials per salvar vides i fer de les nostres ciutats llars on ser feliços, contemplant mesures com:

 • Lluitar contra les violències interpersonals;
 • Defensar la ciutat davant de la guerra;
 • Prevenir i combatre els extremismes violents;
 • Combatre el racisme, la xenofòbia i altres formes connexes d’intolerància;
 • Incorporar el fet migratori;
 • Lluitar contra el crim organitzat;
 • Prevenir i combatre la corrupció;
 • Lluitar contra la violència envers les dones;
 • Garantir el dret a la ciutat;

Read More

La Covid-19 i el seu impacte en el Fòrum

La pandèmia provocada per la Covid-19 ha evidenciat que la vulnerabilitat pot abastar a la humanitat en el seu conjunt, bé per causes naturals o per causes socials. La quàdruple crisi que aquesta pandèmia ha provocat (salut, social, econòmica, política) mostra també la necessitat de posar encara més en valor la cultura del comú, la convivència, les polítiques de cures, l’economia circular, la sostenibilitat, l’equilibri amb la natura.

L’impacte de la pandèmia i la resposta cap a ella mostra que les persones més pobres i vulnerables són les més afectades. Amb la pandèmia s’ha estès la por i la xenofòbia, s’han tancat fronteres que han fet més fràgil encara la vida d’immigrants i refugiats. La solidaritat, com el valor que es reforça davant de la crisi, competeix amb força amb els relats d’odi. La infància s’enfronta al greu problema de la interrupció en l’educació, als efectes del confinament. La violència vers les dones s’incrementa davant la necessitat de la convivència forçada.

L’augment de l’ús de les xarxes socials també porta l’augment de l’assetjament, de la mateixa manera que creixen les fake news. Els extremismes, a dia d’avui confinats, amenacen en tornar als carrers amb major agressivitat. L’impacte social i econòmic de la crisi duplica el número de persones en posició de fam extrema i en situació d’inseguretat alimentària aguda (en el seu conjunt més de 1000 milions), i creixen importants bosses de població en situació de pobresa. Això mateix també pot provocar que el desencant i la desesperació, si no hi ha polítiques de protecció coherents, generin noves onades de violència social.

A l’esfera política, la pandèmia, encara viva, genera incertesa sobre el rol futur dels estats, les finances, las prioritats d’inversió, els serveis públics. El reforç de les democràcies, representatives i participatives o, pel contrari, dels autoritarismes.

El concepte de «seguretat nacional» ha d’apropar-se al de «seguretat humana». La inversió en armament i la tecnologia securitària ha de deixar l’espai que mereix, i la pandèmia ho demostra, a la inversió en innovació per la ciència i la salut. La convivència entre una governança global i les governances locals cobren més importància.

En general, aquesta crisi global generada per un virus nou suposa un canvi global en moltes esferes de la vida. Representa un perill per la convivència i la pau, a la vegada que una oportunitat per construir una forma de viure millor, més saludable, més justa. Per aquest motiu, i per molts més, el Fòrum té més importància en aquest context.

Read More

Rumb a la tercera edició: Ciudad de México

La tercera edició del Fòrum Mundial de Ciutats i Territoris de Pau pretén donar continuïtat als fòrums anteriors aportant innovacions importants.

Un dels objectius del Govern de la Ciudad de México, dirigit per la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, és contribuir a que les persones que habiten i transiten la ciutat gaudeixin dels drets fonamentals, tinguin accés a la justícia i a una vida digna i en pau. En aquest sentit, l’esperit que guia i des del qual es busca sumar a la trobada és transformar les ciutats en espais inclusius, segurs, sustentables, plurals i pròspers.

Caminant cap a aquesta visió, després de l’impacte de la pandèmia global, i conjugant la reflexió col·lectiva amb els integrants del COI, s’ha proposat que la tercera edició tingui un gir i reflexions sobre l’eix de Ciutats i Territoris de Pau. Per aquest motiu la narrativa discursiva d’aquesta trobada girarà al voltant del treball positiu de la construcció de pau, sense deixar de banda la importància de nombrar les violències i els processos d’educació a partir dels quals es generen estratègies de resiliència comunitària que contribueixen a la creació d’altres escenaris possibles: les ciutats i territoris de pau.

Per això aquest III Fòrum Mundial de Ciutats i Territoris de Pau és significatiu reprendre la concepció positiva d’aquest concepte que l’Associació Espanyola d’Investigació per la Pau (AIPAZ) proposa des de la seva perspectiva global i multidisciplinar:

“la concepció positiva de pau, entesa no només com l’absència de conflictes bèl·lics, sinó també com presència de justícia social, desenvolupament sostenible, exercici democràtic de la ciutadania, compliment dels drets humans dintre i entre estats i, en consequència, oposada a qualsevol tipus de violència.” (AIPAZ, 2020).

La celebració d’aquest fòrum en la Ciudad de México està en sintonia amb les prioritats del Programa de Govern de la ciutat 2019-2024 i representa una oportunitat tant per vertebrar el diàleg i la cooperació entre actors públics, socials i privats en la construcció d’una cultura de convivència i pau, com per reforçar la política pública de drets humans.

A la vegada, la celebració en la Ciudad de México permetrà projectar el Fòrum a la realitat dels països llatinoamericans, on les fractures entre riquesa i pobresa conviuen amb tensions socials i violències personals, estructurals i culturals de tot tipus.

També serà objectiu d’aquesta tercera edició consolidar la fulla de ruta del procés viu que va més enllà dels esdeveniments mundials, propiciant iniciatives de:

 • Intercanvi d’experiències
 • Fòrums temàtics i regionals
 • Campanyes d’incidència política i de promoció de valors
 • Iniciatives de gestió del coneixement: formació, investigació i divulgació
 • Instruments de participació i comunicació

Read More