1. La participació en el projecte Cartografies de Pau implica l’acceptació de les presents bases.

2. ¿De qui es difondran les històries de pau?

 • De totes les persones que habitin a les ciutats.
 • Gent corrent: tu, jo, nosaltres, totes.
 • Persones expertes en Drets Humans i pau.
 • Representants d’organitzacions de la societat civil, govern, acadèmia.
 • Herois i heroïnes de la ciutat: agents de canvi comunitaris (professorat, persones servidores públiques, veïnes exemplars, estudiants…)

3. Per participar en aquesta iniciativa has de tenir com a mínim 14 anys fets.

4. Pots enviar les teves històries de pau en els següents formats:

 • Fotografia
 • Dibuix
 • Escrit (amb una extensió màxima de 1000 paraules)
 • Collage
 • Vídeo (1 minut)

5. Les teves històries poden representar experiències de com la ciutat és:

 • Solidaritat
 • Comunitat
 • Diversitat
 • Empatia
 • Pau
 • Alegria
 • Amor
 • Amistat

6. Cartografies de Pau es reserva el dret de seleccionar el contingut que formarà part d’aquest projecte o de suprimir qualsevol dels seus elements en el moment que així ho deicideixi. l’ús que es faci dels continguts pujats per les persones usuàries pot ser total o parcial. Tanmateix, Cartografies de Pau podrà editar aquest contingut en qualsevol moment.

7. En atenció a l’interès superior de les nenes i nens no es permetran imatges on apareguin persones menors d’edat. Tot i així, convidem a nenes, nens i adolescents a participar en Cartografies de Pau a través de dibuixos, històries i altres materials on expressin la seva creativitat sense que la seva imatge sigui utilitzada.

8. No es permetrà contingut amb violència, incitació a l’odi, discriminació, referències sexuals, pornografia o qualsevol altre contingut que vulneri la dignitat de les persones, pobles o comunitats.

9. El nom d’usuari o usuària no pot contenir referències sexuals, llenguatge altíson, discriminació ni incitació a l’odi.

10. No poden penjar-se continguts amb imatges de persones que no sàpiguen que estan sent fotografiades o enregistrades, o que no estan donant el seu consentiment per penjar-les.

11. La usuària o l’usuari es declares autors dels continguts compartits, assumint la responsabilitat en el cas que infringeixin els drets d’autor.

12. Les entitats convocants no assumeixen els drets d’autor dels continguts compartits.

13. La usuària o l’usuari pot decidir, en tot moment, que el seus continguts siguin esborrats, enviant un correu electrònic a contacto.cartografíasdepaz@gmail.com i sol·licitant que la seva història sigui esborrada. Això succeirà en un lapse anunciat en la resposta que s’enviarà al mateix correu.

14. La usuària o l’usuari declara, a l‘hora de participar, que té la capacitat legal d’acceptar aquests termes en la seva jurisdicció.

15. Les dades personals compartides seran guardades i utilitzades exclusivament per les finalitats establertes per aquest projecte.

16. Les dades personals es troben protegides per la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, motiu per el qual la seva difusió es troba tutelada pels articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 19, 25, 37, 41, 46, 49, 50 i altres relatius aplicables; que han de subjectar-se en el seu cas a les disposicions relatives a la creació, modificació o supressió de dades personals previstes. Tanmateix, hauran d’apegar-se al que s’assenyala als numerals 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 i altres aplicables dels Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.