Dret
a la Ciutat

Drets
Econòmics

Drets
Socials

Drets
Culturals

Drets
Ambientals

Eixos conceptuals

01

Acollint les migracions cap a les ciutats.

02

Fent front a les bretxes: Desigualtats econòmiques i socioespacials

03

Combatent la violència contra les dones i les persones sexualment diverses

04

Impulsant accions anti: racistes, xenòfobes, aporofòbiques, homofòbiques i altres formes d’intolerància

05

Ciutats i territoris lliures de corrupció

06

Contrarestant extremismes violents

07

Construint espais lliures de violències directes interpersonals

Sobre el fòrum

Aquesta serà la tercera edició d’una trobada mundial que es va iniciar a Madrid l’any 2017 amb la participació de gairebé 10.000 persones (sumant les seves dues edicions anteriors), procedents de més de 100 països de totes les latituds del món i representant a institucions internacionals; governs nacionals, autonòmics i locals; entitats de la societat civil; activistes socials; universitats; empreses; i joves escolars. Per més informació consultar aquest enllaç

Aquesta trobada és un fòrum multiactor i multinivell que posa de relleu la importància que té la construcció de la convivència i la pau a les ciutats i territoris, així com la necessitat d’identificar les causes de les tensions i de les violències, per posar en marxa polítiques públiques, programes i iniciatives ciutadanes que ajudin a construir cultura i educació per la pau.

El Fòrum no és un esdeveniment, és un procés de reflexió i incidència mundial, col·lectiva i horitzontal, amb la finalitat d’oferir solucions a nivell polític i en la implementació de polítiques de construcció de convivència i pau als territoris. Durant el procés del Fòrum, se celebra un esdeveniment de convocatòria mundial que marca una fita en el full de ruta que s’exten a través de xarxes, ciutats, accions d’intercanvi, incidència política, programes educatius o campanyes en diverses parts del món amb diferents formats.

Així, la convocatòria a un esdeveniment mundial és un moment important de suma d’energies que permet l’intercanvi i la deliberació. Un espai que ajuda a promoure de forma més eficaz i eficient els valors de la construcció de convivència i pau.

EL Govern de la Ciudad de México, acompanyat per un comité organitzador en el que participen organismes internacionals, regionals, nacionals i locals (veure epígraf més endavant), ha mostrat la seva ferma voluntat d’assumir la realització d’una tercera convocatòria del Fòrum.

La celebració d’aquesta tercera edició presencial estava prevista pels dies 5 al 7 d’octubre de 2020. L’impacte de la Covid-19, com ja s’ha mencionat anteriorment, i com es profunditza a les següents pàgines, ens avoca a repensar els formats i el pla d’acció, sense renunciar a la validesa del procés i de la possible celebració de l’esdeveniment presencial durant el primer semestre de 2021.

0 3

Edicions del
Forum Mundial

0 10
k

participants a les darreres edicions

0 100

països
implicats

0 259

experiències de construcció de pau compartides

0 90

tallers autogestionats organitzats

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Cap del Govern de la Ciutat de Mèxic

Un dels objectius de Govern de la Ciutat de Mèxic, dirigit per la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, és contribuir a que les persones que habiten i transiten a la ciutat gaudeixin dels drets fonamentals, tinguin accés a la justícia i a una vida digna i en pau. En aquest sentit, l’esperit que guia i des del qual es busca sumar a la trobada és transformar les ciutats en llocs incloents, assegurances, sostenibles, plurals i pròspers.

CLAUDIASHEINBAUM1
CLAUDIA

TERRITORIS PARTICIPANTS

Cartografies de Pau

Revista "Ciutats de Pau"

Subscriu-te al nostre newsletter